Πακέτο Υλικού PEAK

Η ομάδα του PEAK έχει αναπτύξει ένα Πακέτο Υλικού για Νέους Επιχειρηματίες Ορεινών Περιοχών, το οποίο θα διερευνήσει τις δυνατότητες αναγέννησης της νεανικής επιχειρηματικότητας και θα παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την εισαγωγή και τη συμμετοχή των εκπαιδευτών νεολαίας στην επιχειρηματική εκπαίδευση. Η ομάδα του PEAK έχει πάρει συνεντεύξεις από εμπνευσμένους νέους επιχειρηματίες και εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες εταίρους. Εκτός από εμπνευσμένα αυτόνομα παραδείγματα επιχειρηματικότητας και βέλτιστων πρακτικών για τους νέους των βουνών, έχουν επίσης αποτελέσει το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκαν οι ενότητες πακέτου πόρων και μεγέθους δαγκώματος.

Ένα εισαγωγικό βίντεο στους πόρους για τους Εκπαιδευτές Νέων

Πακέτο υλικού για εκπαιδευτές νέων και σχετική παρουσίαση PowerPoint για:
Δείξτε την αξία της χρήσης της νεανικής επιχειρηματικότητας ως μέσο βιώσιμης ορεινής επιχείρησης.
Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτές νέων με πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης και ενθάρρυνσης της ορεινής επιχειρηματικότητας υπό την ηγεσία των νέων.

IO1: Πακέτο πόρων PEAK Climate Smart Mountain Entrepreneurship for Youth Resource Pack Ένα πακέτο πόρων για εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους φορείς που θα διερευνήσει τις δυνατότητες αναγέννησης της νεανικής επιχειρηματικότητας και τις νέες οικονομικές θέσεις.

Download
Resource Pack for Youth Educators GR - Downloaded 157 times, 1.63 MB
Downloaded 157 times, 1.63 MB
ΚΆΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΈΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥ PEAK

Παραδείγματα μελέτης περίπτωσης ορθής πρακτικής στη διδασκαλία και την άτυπη εκπαίδευση σχετικά με την επιχειρηματικότητα.